Informacja dla rodziców i uczniów 13.03.2020r.

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy uczniów i rodziców do śledzenia strony Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja gdzie został zamieszczony poradnik do nauki zdalnej. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Dbajmy o siebie i swoich najbliższych. Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczane przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Informacja 13.03.2020r.

 

 

Dzieci uczą rodziców w domu!

 

 Szanowni Państwo

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci. W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

Zapraszamy do pobrania pierwszego pakietu materiałów pn. "Jestem bezpiecznym uczeniem, jestem bezpiecznym przedszkolakiem". W paczce znajduje się prezentacja multimedialna oraz 4 zadania do wykonania. By zachęcić wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej nauki Centrum Rozwoju Lokalnego informuje, że 17 marca na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) pojawi się konkurs, w którym do wygrania są ciekawe nagrody. By wziąć udział w konkursie będzie trzeba w komentarzu zamieścić zdjęcie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami. Szczegółowe informacje o konkursie już we wtorek 17 marca.

 

Materiały można pobrać pod adresem:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

 

Informacja dla rodziców i uczniów "tego się uczymy na czas zawieszenia zajęć"!

 

Drodzy uczniowie, zawieszenie zajęć to nie jest czas dodatkowych ferii. W okresie 12- 25 marca 2020 roku nie odwiedzamy kolegów, nie jeździmy na zakupy, nie organizujemy spotkań towarzyskich i rekreacyjnych z rówieśnikami itp.

 

Pamiętajcie, że placówki edukacyjne i kulturalne zamknięto po to, by młodzi ludzie przebywali w domu i nie przyczyniali się do roznoszenia wirusa wśród społeczeństwa. Dzieci i młodzież zazwyczaj chorują bezobjawowo, ale bardzo często mogą przez to zarażać inne osoby. Pamiętajcie, że jesteście odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za innych, z którymi przebywacie na co dzień - rodziców i przede wszystkim dziadków.

 

Jan Paweł II powiedział „Być człowiekiem to być odpowiedzialnym” – proszę pamiętajcie o tym.

 

Poniżej macie podane zadania i treści, które powinniście utrwalać sobie podczas nieobecności w szkole. Podany macie także kontakt do nauczycieli, którzy służą wam pomocą w nauce.

 

Życzę przyjemnej nauki i zdrowia.

Dyrektor Szkoły

Edyta Jeleń

 

Oddział przedszkolny i Klasy II-III

 

Zadania do wykonania w domu na czas zawieszonych zajęć zostały przekazne przez wychowawców rodzicom drogą elektroniczną lub osobiście. Kontakt z wychowawcą z wcześniejszymi ustaleniami.

 

 

Klasa I

 

 1. Ćwiczenia w czytaniu z uwzględnieniem poznanych dwuznaków (sz, cz) - czytam wyrazy, zdania, fragmenty czytanek i całościowe teksty. PZ cz. 3 do s 35 oraz teksty dodatkowe.
 2. Samodzielne napiszę wyrazy i zdania z poznanymi literami - założę dodatkowy zeszyt.
 3. Przepiszę zdania z PZ cz.3 - wybór dowolny - w dodatkowym zeszycie.
 4. Utrwalę odczytywanie pełnych godzin na zegarze i nauczę się na pamięć nazw miesięcy.
 5. Uzupełnię otrzymane karty pracy.

6.Wykonam  pracę plastyczną (technika dowolna) na temat: "Mam sposób na śmieci".

 

Klasa IV

 

Język polski

1.Przeczytać lekturę „Opowieści z Narni” cz.1 – „Lew, czarownica i stara szafa”

2.Napisać w zeszycie wymyśloną legendę, zwracając uwagę na cechy legendy omawiane na lekcji. E Podręcznik „Legenda” – poćwiczyć.

3.Powtarzać poznane części mowy i zasady ortograficzne (wykonywać ćwiczenia na podstawie podręcznika i ćwiczenia do klasy IV oraz dostępnych stron internetowych.

Matematyka

1.Rachunek pamięciowy ( dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie).

2.Działania sposobem pisemnym.

3.Zamiana jednostek długości, wagi.

4.Figury geometryczne ( obwody, rysowanie prostokątów, okręgów).

Przyroda

1.Z podręcznika temat ,,Co to jest krajobraz”- temat wpisać do zeszytu.

2.Z e-podręcznika temat ,,Rzeźbiarze krajobrazu”

3.W zeszycie wykonać ćwiczenie 3.1- dotyczące działalności bobrów w krajobrazie.

Historia

1.Z podręcznika temat ,,Tadeusz Kościuszko na czele powstania” i wykonać ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń do tego tematu.

Informatyka

1.Ćwiczymy wyszukiwanie informacji w internecie na tematy związane z Patronem naszej szkoły Janem Pawłem II. Potrafimy wskazać i omówić stronę internetową, która nas najbardziej zainteresowała.

Technika

1.Utrwalamy znajomość znaków drogowych poziomych i pionowych.

Język angielski

1.Czasy teraźniejsze Present Simple, Continous

 

Klasa V

 

Język polski

1.Przeczytać lekturę „Tajemniczy ogród” ( na 30 marca)

2.Nauczyć się na pamięć wiersza J. Słowackiego „W pamiętniku Zofii Bobrówny” ze str. 162

3.Przeczytać z podręcznika mity :

- „O Demeter i Persefonie” str.208

- „O Syzyfie” str.211

- „Heraklesie” str. 222

- „O Tezeuszu i Ariadnie” str.228

- „O Dedalu i Ikarze” str.232

- Do każdego mitu napisać plan wydarzeń.( do zeszytów )

Matematyka

1.Działania na ułamkach zwykłych (dodawanie i odejmowanie o różnych mianownikach).

2.Działania pisemne na ułamkach dziesiętnych.

3.Przypomnieć własności trójkątów, czworokątów ( prostokąt, równoległobok, romb, trapez).

Historia

1.Opracować temat z podręcznika ,,Zanim powstała Polska” oraz wykonać ćwiczenia do tematu z zeszytu ćwiczeń oraz temat z e-podręcznika ,,Legendarne początki państwa polskiego”

Informatyka

1.Przygotować materiały do stworzenia albumu fotograficznego.

Język angielski

1.Czas przeszły Past Simple, czasowniki nieregularne

Biologia

1.Zapoznać się z tematem – Tkanki roślinne - zrobić w zeszycie notatkę (to najważniejsze).

Geografia

1.Zapoznać się z tematem – Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe - zrobić w zeszycie notatkę (to najważniejsze) i wykonać ćwiczenie 1.

Technika

1.Wykonujemy dowolną pracę wytwórczą z folii aluminiowej. Potrafimy omówić właściwości materiału i narzędzia do jego obróbki.

 

Klasa VI

 

Język polski

1.Przeczytać lekturę „Felix, Net i Nika ” ( na 1 kwietnia)

2.Nauczyć się na pamięć wiersza ze str. 201

3.Przeczytać teksty z podręcznika i wykonać do nich ćwiczenia ( pisemnie do zeszytu)

- „Atramentowe serce” str. 222 ( ćwicz. 6 str. 225)

- „Stworzenie świata” str.238 ( ćwicz.1 str. 240)

- „Książka nad książkami” str.242 ( ćwicz.1 str. 243 oraz 3 str.244)

-„Pamiętniki Adama i Ewy” str.245 ( ćwicz. 4 str. 247 oraz 9 str.247)

Język polski Uczniowie 05,07,11.

1.Przeczytać fragment lektury „Felix, Net i Nika ” z podręcznika ze str. 29 ( na 1 kwietnia )

2.Nauczyć się na pamięć wiersza „Latem” ze str. 186

3.Przeczytać teksty z podręcznika i wykonać do nich ćwiczenia ( pisemnie do zeszytu )

- „Atramentowe serce” str. 222 ( ćwicz. 6 str. 225 )

- „Stworzenie świata” str.238 ( ćwicz.1 str. 240 )

- „Książka nad książkami” str.242 ( ćwicz.1 str. 243 )

- „Pamiętniki Adama i Ewy” str.245 ( przepisać co to jest pamiętnik ze str.247 )

Historia

1.Opracować z podręcznika temat ,,Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja” i wykonać do tematu ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń.

Matematyka

1.Powtórzyć wiadomości o równaniach.

2.Powtórzyć wiadomości o sześcianach i prostopadłościanach.

3.Wykonać model sześcianu i model prostopadłościanu, po powrocie do szkoły przynieść do sprawdzenia na oceny.

Informatyka

1.Powtórzyć wiadomości o programie Scratch.

Biologia

1.Zapoznać się z tematem – Ryby kręgowce środowisk wodnych - zrobić w zeszycie notatkę (to najważniejsze) i wykonać ćwiczenie 2.

Geografia

1.Zapoznać się z tematem – Turystyka w Europie Południowej - zrobić w zeszycie notatkę (to najważniejsze) i wykonać ćwiczenie 1.

Język angielski

1.Czasy Past Simple, Present Perfect, czasowniki nieregularne.

Technika

1.Wykonujemy ćwiczenia z podręcznika strona 52.

 

Klasa VII

 

Język Polski

1.Przeczytać lekturę Adama Mickiewicza „Dziady cz.II”

2.Powtarzać i utrwalać części mowy i części zadania.

3.Powtarzać i utrwalać zadania złożone.

4.Wypowiedzenia podrzędnie i współrzędnie złożone.

Matematyka

1.Zadania z tekstowe z procentami zad. I, II III, IV strona 249 podręcznik

2.Zeszyt ćwiczeń temat zadania tekstowe z procentami - uzupełnić.

3.Powtórzyć widomości o równaniach i rozwiązać zadania z podręcznika strona 255 zadanie !, 2,3, 6.

Chemia

1.Ustalanie wzorów i nazw związków chemicznych.

2.Pisanie wzorów sumarycznych i strukturalnych.

3.Obliczanie stosunków masowych pierwiastków w związku chemicznym o podanym wzorze.

4.Obliczanie składu procentowego pierwiastków w związku chemicznym.

5.Pisanie równań reakcji chemicznych.

Uwaga! Korzystać z podręcznika.

Historia

1.Opracować z e-podręcznika temat ,,Słoń a sprawa polska” oraz z podręcznika temat ,,Sprawa polska podczas I wojny światowej” i przygotować się do podsumowania rozdziału 5

Informatyka

1.Wykonaj   za pomocą programu Scratch. Utwórz program w którym duszek narysuje kolorowe kompozycję, składającą się z figur geometrycznych.

Biologia

1.Zapoznać się z tematem – Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego - wykonać w zeszycie ćwiczenie 1 i 2.

Geografia

1.Zapoznać się z tematem – Handel w Polsce - wykonać w zeszycie ćwiczenie 1 i 2.

Język niemiecki

 1. Powtórzyć wiadomości z 4 rozdziału, nauczyć się odmiany czasowników mӧchten, nehmen, sich waschen (str.100), wykonać w ćwiczeniu wszystkie zadania (str. 67- 69).

Język angielski

1.Czasy Past Simple, Present Perfect, Strona bierna, czasowniki nieregularne

 

Klasa VIII

 

Język polski

Zadania z języka polskiego nauczyciel prześle na indywidualne emile uczniów.

Matematyka

Powtórzyć wiadomości :

 1. Potęgi
 2. Pierwiastki

3.Wyrażenia algebraiczne

 1. Równania , proporcjonalność prosta

Podręcznik od strony 234 – 241 Są tam zadania powtórzeniowe i informacje , niezbędne do egzaminu ósmoklasisty

Język angielski

1.Czasy Present Simple, Continous, Perfect,

Past Simple, Continous, Perfect

Future Simple

Tryby warunkowe

Strona bierna

Stopniowanie przymiotników

Czasowniki nieregularne

 

Kontakt do nauczycieli w sprawie lekcji:

Jeleń Edyta Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nieścior Wiesław Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kołtało Grażyna Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grzyb Renata Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Granda Beata Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wróbel Mirosława Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ciesielski Rafał Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Granda Teresa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pachla Małgorzata Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Padjasek Małgorzata Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Syta Barbara Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Puźniak Krystyna Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

Duńko Małgorzata Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

Życzymy miłej i owocnej nauki

Dyrektor i Nauczyciele

 

Informacja dla rodziców 11.03.2020r

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

W dniach 12 – 25 marca 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

 

W dniach 12-13 marca br. dla dzieci i uczniów, którym Państwo nie będą mogli zapewnić opieki będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

Natomiast w dniach 16-25 marca br. w szkole zostają zawieszone wszystkie zajęcia.

 

Dyrektor Szkoły

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w naszej szkole 11.03.2020r.

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • - poradni psychologiczno-pedagogicznych;

- specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

 • - młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • - przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • - szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • - szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Dyrektorze:

 • - zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • - 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • - od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • - od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • - poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • - możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • - w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • - uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • - od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • - śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

 

Rodzicu:

 • - ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • - zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • - jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • - przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • - rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • - śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu:

 • - pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • - przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • - odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • - przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Platforma epodręczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • - dziennik elektroniczny;
 • - strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • - mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Spotkanie z policjantem

 

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów w dniu 09.03.2020r. odbyło się w naszej szkole spotkanie profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów kl.O-VIII z reprezentantem Posterunku Policji w Tarnogrodzie. Spotkanie zorganizowała pani Beata Granda . Pani Policjant szczególnie skupiła sie na omówieniu z uczniami zasad bezpieczeństwa w internecie, szkole oraz w drodze do szkoły. Przestrzegała przed korzystaniem z dopalaczy. Udzieliła wskazówek jak bezpiecznie poruszać się skuterami. Przeprowadzone spotkanie zakończono dyskusją z uczniami.

 

 

 

Informacja dla rodziców

 

Drodzy Rodzice

 

Informujemy, że realizujemy w szkole Rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej i na bieżąco podejmujemy działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom i pracownikom szkoły.

Są to przede wszystkim:
- stała kontrola zaopatrzenia łazienek w mydło,
- wzmożona kontrola czystości toalet,
- przecieranie klamek drzwi płynem dezynfekującym,
- pogadanki połączone z nauką dokładnego mycia rąk oraz dotyczące higieny osobistej, prowadzone przez pielęgniarkę szkolną oraz wychowawców.

Biorąc pod uwagę Rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej, apelujemy do Państwa, aby nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.

Informujemy, że jeśli Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie stację sanitarno-epidemiologiczną i zgłosić się z dzieckiem do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Jeśli Państwa dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.

Ponadto informujemy, że szkoła ma stały kontakt z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo zdrowotne i natychmiast reaguje na przekazywane dyspozycje. Zwracamy się do Państwa z prośbą o śledzenie na bieżąco informacji od Głównego Inspektora Sanitarnego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Ministerstwa Zdrowia.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zamchu.
Designed by mixwebtemplates