Drukuj

Ewaluacja

Szanowni Państwo !

Nasza szkoła w roku 2015/2016 prowadzi ewaluację wewnętrzną dotyczącą wymagania: „Promowana jest wartość edukacji”. Odbiorcami ewaluacji będą: Dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz instytucje współpracujące ze szkołą. W związku z tym prosimy Państwa o współpracę i wypełnienie poniższej ankiety.Prosimy o udzielenie kilku cennych dla nas informacji, które chcemy wykorzystać do dalszej naszej pracy. Ankietę można uzupełnić elektronicznie do 15 marca 2016 roku.

ANKIETA WYSYŁANA JEST W PEŁNI ANONIMOWO

 

 

 Poniższa ankieta adresowana jest do Absolwentów Szkoły Podstawowej w Zamchu

 

 

Podaj swoją płeć:

Kobieta
Mężczyzna

Ile masz lat?

mniej niż 15
15-19
20-29
30-39
40-60
więcej niż 60

Miejsce zamieszkania

wieś
miasto do 5 tys. mieszkańców
miasto od 5 do 50 tys. mieszkańców
miasto od 50 – 200 tys. mieszkańców
miasto powyżej 200 tys. mieszkańców

W którym roku ukończył/a Pan/Pani Szkołę Podstawową w Zamchu?


Czy  był Pan(i) zadowolony(a) z warunków kształcenia w Szkole Podstawowej (dostępność  książek, czasopism, kółek zainteresowań, Internetu itp.)?

Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

Po ukończeniu szkoły … (można zakreślić więcej niż jedną odpowiedź)

Podjąłem/-am naukę w gimnazjum
Podjąłem/-am naukę w liceum ogólnokształcącym
Podjąłem/-am naukę na studiach
Podjąłem/-am naukę w technikum (lub w innej szkole zawodowej)
Podjąłem/-am naukę w zasadniczej szkole zawodowej
Nie podjąłem/-am dalszej nauki

Obecnie posiadam wykształcenie

Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe

Czy pracuje Pan/Pani zawodowo?

Tak
Nie
Nadal się uczę

Jeśli pracuje Pan/Pani zawodowo proszę podać nazwę zawoduJeśli Pan/Pani się uczy to w jakim typie szkoły?

gimnazjum
szkoła zawodowa
technikum
liceum zawodowe
liceum ogólnokształcące
studia wyższe
studia podyplomowe

Czy utrzymuje Pan/Pani kontakt  z kolegami i koleżankami  ze Szkoły Podstawowej w Zamchu? 

Tak
Nie

Czy miał/a Pan/Pani osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne w czasie uczenia się w  Szkole  Podstawowej w Zamchu?

Tak
Nie
Jeśli tak to jakie?:

Czy Szkoła Podstawowa w Zamchu dobrze przygotowała Pana/Panią do dalszej nauki?

Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

Czy będąc uczniem Szkoły Podstawowej w Zamchu czuł/a się Pan/i bezpiecznie?

Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

Jakie wydarzenia w okresie pobytu w Szkole Podstawowej utkwiło Panu/Pani w pamięci?Czy chciałby Pan/Pani spotkać się z kolegami/ koleżankami np. na zorganizowanym zjeździe absolwentów szkoły?

Tak
Nie
Nie wiem

Czy szkoła jest dobrze widziana w tutejszym środowisku?

Tak
Nie
Nie wiem

Jeśli tak, to co o tym świadczy, że szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku?Jak Pan/Pani myśli co możemy w naszej małej szkole zmienić, udoskonalić, proszę o kilkuzdaniową wypowiedź?Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zamchu.
Designed by mixwebtemplates